Vuokrausehdot


1. Vuokra-aika.

Vuokra-aika sovitaan etukäteen tai vuokralaitteen noutohetkellä. Vuokra-aika 1 vuorokausi käsittää vuokralaitteen noutohetkestä 24h eteenpäin, mikäli muuta ei ole sovittu. Mikäli vuokra-aika ylittyy on vuokralleantajalla oikeus periä toiminnalle aiheutuneet kustannukset sekä vuokra ylimääräiseltä vuorokaudelta.

2. Vuokrahinta.

Hinnaston mukaiset vuokrahinnat ovat voimassa normaalisti. Vuokralleantajalla on oikeus muuttaa hintaa esimerkiksi sesonkien aikaan. Vuokrahinta sovitaan vuokralleottajan kanssa aina ennen vuokralaitteen noutamista.

3. Vuokralleottajan vastuu.

Vuokralleottaja on vastuussa kaikista omasta huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä johtuvista vaurioista vuokralaitteen kulloinkin voimassa olevaan täyteen arvoon asti. Poislukien normaali kuluminen. Vuokralleantajalla on oikeus periä vuokralleottajan virheellisestä/huolimattomasta toiminnasta kalustolle aiheutuvat korjauskustannukset. Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokralaite puhdistettuna ja samanlaisessa kunnossa, kuin se oli noutohetkellä.

4. Vuokralleantajan vastuu.

Vuokralleantaja vastaa vuokralaitteen normaalista kulumisesta aiheutuneista kustannuksista.

5. Vastuu vuokralaitteen aiheuttamista vahingoista.

Vuokralleantaja ei vastaa vuokralaitteen vuokra-aikana vuokralleottajalle tai kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingoista. Vuokralleottajan on perehdyttävä vuokralaitteen oikeanlaiseen käyttöön ennen käytön aloittamista.

6. Yivoimainen este.

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta mikäli konevaurio, luonnonilmiö tai muu ylivoimanen este estää kaluston tai sen osan toimittamisen.

7. Siirto kolmansille osapuolille.

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta tai vuokralaitetta osaksikaan kolmannelle osapuolelle.

8. Riitaisuudet.

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokralleantajan niin tahtoessa, Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.

9. Keskeytysvahingot.

Vuokralle antaja ei vastaa kaluston rikkoutumisen, tuhoutumisen tai muun sellaisen syyn takia vuokralle ottajalle mahdollisesti syntyvistä keskeytysvahingoista.

10. Sopijapuolet ja soveltamisala.

Näitä vuokraehtoja sovelletaan Tmi Pasin vuokralaitteen (edellä

”Vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (edellä ”Vuokralleottaja”)

välillä